Veri Analizi Yeni Nesil Sorular Çözümlü

Veri Analizi Yeni Nesil Sorular Çözümlü olarak inceleyebilirsiniz. Çözümleri pdf olarak en alt kısımdan indirebilirsiniz. LGS’de ezberden uzak, anlama, yorum yapma ve işlem yeteneği gerektiren “Yeni Nesil Sorular” sizleri bekliyor. Bundan dolayı çok fazla soru çözmeniz gerekiyor.

Veri Analizi Yeni Nesil Soru

ÇÖZÜM:

Elektrik faturasının kullanım miktarı Grafik 1’den verilmiş bunu kullanacağız.

Elektrik faturası 200 TL gelmiş. Faturanın %60’ını beyaz eşyalar harcıyormuş.

200.(60/100) = 120 TL olur.

Grafik 2’de Beyaz eşyaların elektrik tüketim oranları verilmiş. Televizyonun açısı verilmediği için bulmamız gerekiyor. Televizyonun açısına x diyelim. Dairenin merkez açısı 360° olduğundan 360’a eşitledik.

120+80+88+x = 360

             288+x = 360

                      x =72° olur.

Elektrik faturasının 120 TL’si beyaz eşyalardan geldiğini bulmuştuk. Daire grafiğinin tamamı 120 TL olur. Televizyonun açısı daire grafiğinin 5’te 1’i olduğu için (360/72 = 5) 120 TL’yi 5’e bölersek Televizyon faturadaki miktarını bulmuş oluruz.

120/5 = 24 TL bulunur.

Cevap B

Veri Analizi Yeni Nesil Soru

ÇÖZÜM:

Bilgi: Bir ay boyunca üç üründen de eşit miktarda satılmış.

Grafik 1’de A, B, C modeli var fakat Grafik 2’de B ile C modeli var. Buradan A modelinin tamamının satıldığını anlıyoruz. A’nın satış adedi kadarda B ve C satacaktı.

Ayrıca Grafik 2’de modellerin kalan miktarlarına baktığımızda B modeli C modelinin 2 katı kadar kalacak.

Burada şıklardan gidebiliriz. C seçeneğini inceleyelim.

Verilen sütun grafiğinde A modeli 6 adet satılmış bu durumda B ve C’den 6 adet satılması gerektiği için 6’şar tane azaltırsak

C = 11 – 6 = 5

B = 16 – 6 = 10

B modelinden C’nin 2 katı kadar kaldığı için Grafik 2’deki durum sağlanır.

Cevap C

ÇÖZÜM:

İlk önce C ürününün kaç tane olduğunu bulalım.

Mayıs ayında üretilen toplam ürün 10000 tane, C bu ürünlerin %25’i olarak verilmiş yani 4’te 1’i

C = (10000/4) = 2500 tane ürün vardır.

Grafik 2’de C ürününden 1000 tane arttığı verilmiş, ayrıca soru kısmında 5000 adet dağılımı yapıldığı söylendiği için, daha önceden depoda bu üründen olduğunu söyleyebiliriz.

Toplam C ürünü = 5000 + 1000 = 6000 tane

Mayıs ayında 2500 tane üretilmiş.

Nisandan Mayıs ayına geçen C ürünü miktarına x dersek,

2500 + x = 6000

             x = 3500 olarak buluruz.

Cevap D

ÇÖZÜM:

Grafik 1’de Sanayinin açısını bulalım.

Daire grafiğinin merkez açısı 360°‘dir. Sanayinin açısına x diyelim.

100+150+x = 360

250+x = 360

x = 110° olur.

Soruda 360°’de 108000 aile olduğu bilgisi verilmiş.

360°             108000

110°                 ?

Burada doğru orantı kullanıyoruz.

110.108000 = 360.?

? = 33000 aile sanayi alanında geçimini sağlıyor.

Grafik 2’de sanayideki dağılımları verildiği için bunu kullanmamız gerekiyor.

Sanayinin 33000 olduğunu bulmuştuk. Bu %100’ne eşit(grafiğin tamamı)

Otomotiv %10’u = 33000/10 = 3300 olur.

(Burada %10’u bulduğumuz için onun üzerinden yaptık.)

Beyaz Eşya %30’u = 3300.3 = 9900 olur.

Zeytinyağı Makineleri %60’ı = 6.3300 = 19800 olur.

Bulduğumuz değerlerin verildiği seçenek C’dir.

Cevap C

ÇÖZÜM:

Bilgi: Şubat ayında gelen Alman erkek turist sayısı, Mart ayında gelen Rus kadın turist sayısının yarısı kadardır.

Grafik 1 (Sütun Grafiği) göre,

Şubat ayında gelen Rus turist = 35 bin

Şubat ayında gelen Alman turist = 45 bin

Mart ayında gelen Rus turist = 70 bin

Mart ayında gelen Alman turist = 80 bin

Daire grafiğine göre,

Mart ayında gelen Rus erkek turistin açısı 144°

Mart ayında gelen Rus kadın turistin açısı 216°

Mart ayında gelen toplam Rus turist sayısı 70 bindi.

Buna göre,

360°           70 bin

216°            x

Burada doğru orantı kullanıyoruz.

360.x = 216.70

        x = 42 bin Rus kadın turist sayısı

Başta verilen bilgiden yararlanarak, Şubat ayında gelen Alman erkek turist sayısını buluruz. Yarısıydı.

21 bin Alman erkek turist sayısı olur.

Şubat ayında gelen Alman turist sayısı 45 bin olduğundan

45 – 21 = 24 bin Şubat ayında gelen Alman kadın turist sayısıdır.

Cevap D

ÇÖZÜM:

Grafik 1’de verilen miktarlara Grafik 2’deki değişimleri uygulayalım.

Buğday %30 artmış.

40.(130/100) = 52 bin ton olur.

NOT: Burada ilk önce %30’u bulup sonra 40 ile toplayabiliriz.

40 + 40.(30/100) = 40 + 12 = 52 bin ton olur.

Arpa %25 azalmış.

24.(75/100) = 18 bin ton olur.

NOT: Burada ilk önce %25’i bulup 24’den çıkarabiliriz.

24 – 24.(25/100) = 24 – 6 = 18 bin ton olur.

Yulaf %40 artmış.

20.(140/100) = 140/5 = 28 bin ton olur.

Mısır %20 azalmış.

25.(80/100) =25.(4/5) = 20 bin ton olur.

Hepsini toplayalım.

52+18+28+20 = 118 bin ton buluruz. (2019 yılı)

Grafik 1’deki değerleri toplayalım.

40+24+20+25 = 109 bin ton 2018 yılındaki miktar.

118 – 109 = 9 bin = 9000 ton artmıştır.

Cevap C

Veri Analizi Yeni Nesil Soru

7.Soru: Tiyatro bölümünü seçen kız ve erkek öğrenci toplamı kaçtır?

A)16    B)20    C)25     D)30

ÇÖZÜM:

Toplam kız öğrenci sayısı = 15+15+10 = 40

Toplam erkek öğrenci sayısı = 10+20+15 = 45

Soruda Tiyatro bölümünü seçen kız ve erkek öğrenciyi soruyor.

Kızların derecesi 36° olarak verilmiş.

Daire grafiği 360° olduğundan %10’una eşit olur.

Kızların sayısı 40, %10’u 4 bulunur.

Tiyatroyu seçen 4 kız öğrenci vardır.

Erkeklerin derecesi 96° olarak verilmiş.

Burada da 360° de 45 öğrenci var.

360°          45

96°             x

Burada doğru orantı kullanıyoruz.

360.x = 96.45

    8.x = 96 (360/45 = 8)

        x = 12 bulunur.

Tiyatroyu seçen 12 erkek öğrenci vardır.

Toplam öğrenci sayısı 12+4 = 16 bulunur.

Cevap A

8.Soru: Dans bölünü seçen öğrenciler çiftli dansları çalışırken(bir kız, bir erkek) kaç kişi tek başına kalır?

A) 5 kız öğrenci B) 2 erkek öğrenci

C) 5 kız öğrenci D) 10 erkek öğrenci

ÇÖZÜM:

İlk önce Grafik 1’de(Soldaki daire grafiği) verilmeyen açıyı bulalım, buna x diyelim.

168+108+36+x = 360

              306 + x = 360

                        x = 54° (Dans)

Toplam kız öğrenci sayısı = 15+15+10 = 40

Toplam erkek öğrenci sayısı = 10+20+15 = 45

Kız öğrenci sayısı için,

360°        40

54°           x

Burada doğru orantı kullanıyoruz.

360.x = 54.40

    9.x = 54 (360/40 = 9)

       x = 6 bulunur.

Dansı seçen 6 kız öğrenci vardır.

Erkeklerin derecesi 64° olarak verilmiş.

Burada da 360° de 45 öğrenci var.

360°          45

64°             x

Burada doğru orantı kullanıyoruz.

360.x = 64.45

    8.x = 64 (360/45 = 8)

        x = 8 bulunur.

Dansı seçen 8 erkek öğrenci vardır.

8 erkek, 6 kız olduğundan 2 erkek öğrenci tek başına kalır.

Cevap B

9.Soru: Grafiklere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrusudur?

A) Güzel sanatlar lisesine en fazla 2017 yılında öğrenci girmiştir.

B) Güzel sanatlar lisesine en az 2016 yılında öğrenci girmiştir.

C) Öğrenci sayısının en az olduğu bölüm müzik bölümüdür.

D) Öğrenci sayısının en fazla olduğu bölüm resim bölümüdür.

ÇÖZÜM:

NOT: Diğer bölümleri tek tek bulmak yerine kız öğrenciler için verilen açı 360° Öğrenci sayısı 40 olduğundan, bölümdeki öğrenci sayısı verilen açının 9’da birine eşit olur.

Erkek öğrencilerde ise verilen açı 360° Öğrenci sayısı 45 olduğundan, bölümdeki öğrenci sayısı verilen açının 8’de birine eşit olur.

Müzik bölümünü seçen kız öğrenci sayısı 12

Resim bölümünü seçen kız öğrenci sayısı 18

Müzik bölümünü seçen erkek öğrenci sayısı 15

Resim bölümünü seçen erkek öğrenci sayısı 10 olarak bulunur.

D seçeneğinde öğrenci sayısı en fazla olan bölümün resim olduğu bilgisi verilmiş. Resim bölümünde 10+18 = 28 öğrenci olduğundan en fazla öğrenci olan bölümdür.

Cevap D

Veri Analizi Yeni Nesil Soru

ÇÖZÜM:

Grafik 1’de 4 meyvenin günlük satış miktarı verilmiş, bunları toplarsak

10+45+15+35 = 105 tane meyve satılmış bu meyveler Grafik 2’de diğer meyveler bölümünde yer alıyor.

Grafik 2’de açısı verilmeyen diğer meyvelerin açısına x diyelim.

90+30+30+x = 360

           150+x = 360

                   x = 210° diğer meyvelerin açısıdır.

Soruda portakalı sorduğu için portakalın açısını kullanıyoruz.

90°                ?

210°              105

Burada doğru orantı kullanıyoruz

?.210 = 90.105

        ? = 45

NOT: Burada direk 210° ye 105 meyve yani yarısı kadar düştüğü için 90° ye yarısı olan 45 meyve düşer.

Günlük satılan portakal miktarı en az 45 kg’dır.

Cevap C

Bir cevap yazın