7. Sınıf Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi

Toplama İşlemi ile Çarpma İşlemi Arasındaki İlişki

Aynı sayıların toplamında, toplanan sayı adedi ile toplanan sayının çarpımı şeklinde gösterilir.

Örnek: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 6.3 olur.

6 tane 3 sayının toplamı 6.3 ile bulunabilir.

Örnek: (-4) + (-4) + (-4) + (-4) + (-4) = 5.(-4) olur.

5 tane -4 sayının toplamı 5.(-4) ile bulunabilir.

Örnek: 5 + 5 + 5 + 5 + 8 + 8 + 8 = 4.5 + 3.8 olur.

4 tane 5 sayısının toplamı 4.5 ve 3 tane 8 sayısının toplamı 3.8 ile bulunabilir.

Soru: Bir sondaj makinesi toprağı saatte 3 m delebilmektedir. Aralıksız olarak 5 saat çalışan bu sondaj makinesinin ucunun ulaştığı derinliğin toprak yüzeyine göre konumunu bulalım.

Çözüm:

Sondaj makinesinin ucunun ulaştığı derinliğin toprak yüzeyine göre konumunu toplama işleminden yararlanarak bulalım.

(-3) + (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = 5.(-3) = -15 m

5.(-3) işlemini sayma pulları ile modelleyelim.

5.(-3) işlemini sayı doğrusu üzerinde modelleyelim,

5.(-3) işlemini sayı doğrusu üzerinde modellerken 0′ dan başlayarak her seferinde sola doğru 3 br ilerlemeliyiz. Çünkü modellemesi yapılan işlemde 5 tane (-3) istenmektedir. Bu nedenle modelleme aşağıdaki gibi olacaktır.

Tam Sayılarda Çarpma İşlemi

Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı pozitif bir tam sayıdır.

Örnek: (+4).(+7) = +28

4 ve 7’ nin işaretleri (+) aynı olduğu için çarpımlarının işaretleri (+) olur.

Örnek: (-3).(-8) = +24

3 ve 8’ in işaretleri (-) aynı olduğu için çarpımlarının işaretleri (+) olur.

Zıt İşaretli iki tam sayının çarpımı negatif bir tam sayıdır.

Örnek: (+2).(-9) = -18

2’ nin işareti (+) 9’ un işareti (-) olduğu için zıt işaretlidirler. Çarpımlarının işareti (-) olur.

Örnek: (-4).(+3) = -12

4’ ün işareti (-) 3’ ün işareti (+) olduğu için zıt işaretlidirler. Çarpımlarının işareti (-) olur.

Örnek: Bir laboratuvarda termometre 0° C’ u göstermektedir. Bu laboratuvarda sıcaklık her dakika 2° C düştüğüne göre 3 dakika sonra termometrenin kaç °C’ u göstereceğini sayı doğrusunda modelleyerek bulalım.

Bir tam sayının +1 ile çarpımı o tam sayının kendisine eşittir.

Örnek: (-6).(+1) = -(6.1)

                            = -6’ dır.

-6 sayının +1 ile çarpımında sonuç -6 ile kendisine eşit oldu.

Bir tam sayının -1 ile çarpımı o tam sayının toplama işlemine göre tersine yani zıt işaretlisine eşittir.

Örnek: (-6).(-1) = +(6.1)

                             =6’ dır.

-6 sayısının -1 ile çarpımında sonuç +6 ile zıt işaretlisine eşit oldu.

Bir tam sayının 0 ile çarpımında sonuç her zaman 0’ dır.

Örnek: (-25).0 = 0 , (30).0 = 0 işlemlerinde olduğu gibi sonuç her zaman 0 bulunur.

Çarpma İşleminin Özellikleri

Çarpma İşleminin Değişme Özelliği

Çarpılan sayıların yerleri değiştiğinde sonuç değişmediği için çarpma işleminin değişme özelliği vardır.

Örnek: (+2).(+5) = (+5).(+2) = +10

Örnek: (-4).(+7) = (+7).(-4) = -28

Birleşme Özelliği

2’ den fazla tam sayının çarpma işlemi yapılırken, çarpılan sayılardan herhangi iki tanesini paranteze alıp işlemini önce yapmak sonucu değiştirmediği için çarpma işleminin birleşme özelliği vardır.

Örnek: (+3).((-5).(+7)) = ((+3).(-5)).(+7)

Eşitliğin sol tarafında ilk önce parantez içindeki (-5) ile (+7)’ yi çarpıyoruz.

(-5).(+7) = -35, çıkan sonucu +3 ile çarparız. (+3).(-35) = -105 bulunur.

Eşitliğin sağ tarafında ilk önce parantez içindeki (+3) ile (-5)’ i çarpıyoruz.

(+3).(-5) = -15, çıkan sonucu +7 ile çarparız. (-15).(+7) = -105 bulunur.

Çarpma İşleminin Toplama ve Çıkarma Üzerine Dağılma Özelliği

a.(b+c) = a.b + a.c

a.(b-c) = a.b – a.c

Örnek: (-3).((+6)+(+4)) çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak bulalım.

(-3).((+6)+(+4)) = (-3).(+6) + (-3).(+4)

                           = (-18) + (-12)

                           =-30 bulunur.

Örnek: (-4).((+5)-(+2)) çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak bulalım.

(-4).((+5)-(+2)) = (-4).(+5) – (-4).(+2)

                           = (-20) – (-8)

                           = (-20) + (+8)

                           = -12 bulunur.

Çarpma İşleminin Etkisiz(Birim) Elemanı

Her tam sayının +1 ile çarpımı kendisine eşittir. Bundan dolayı +1 sayısı çarpma işleminin etkisiz elamanıdır.

Örnek: (-8).(+1) = (+1).(-8) = -8

Çarpma İşleminin Yutan Elemanı

Her tam sayının 0 ile çarpımında sonuç 0’ dır. Bundan dolayı 0 sayısı çarpma işleminin yutan elemanıdır.

Örnek: (+8).0 = 0.(+8) = 0

Tam Sayılarda Bölme İşlemi

Aynı işaretli iki tam sayının birbirine bölümü pozitif bir tam sayıdır.

Örnek: (+12) : (+2) = + (12:2)

                                 = +6’ dır.

Örnek: (-14) : (-7) = +(14:7)

                               = +2’ dir.

Zıt işaretli iki tam sayının birbirine bölümü negatif bir tam sayıdır.

Örnek: (-20) : (+5) = – (20:5)

                                 = -4 bulunur.

Örnek: (+35) : (-7) = -(35:7)

                                 =-5 bulunur.

Örnek: Aşağıda verilen bölme işlemlerini sayma pullarıyla modelleyelim.

a) 8 : 2 b) (-6) : 3

Çarpma işleminin bölme işlemi ile ilişkisinden yararlanarak işlemi kontrol edelim.

Bölünen = Bölen.Bölünen

Bölünen = 2.4

             8 = 2.4

Çarpma işleminin bölme işlemi ile ilişkisinden yararlanarak işlemi kontrol edelim.

Bölünen = Bölen.Bölünen

Bölünen = 3.(-2)

         (-6) = 3.(-2)

Yapılan bölme işlemleri çarpma işlemi ile kontrol edildiğinde bölme işlemlerinin sonuçlarının doğru olduğu görülür.

Bir tam sayının +1’ e bölümü o tam sayının kendisine eşittir.

Örnek: (+15) : (+1) = +(15:1)

                                  =+15 bulunur.

Bir tam sayının -1’ e bölümü o tam sayının toplama işlemine göre tersine yani zıt işaretlisine eşittir.

Örnek: (-12) : (-1) = + (12:1)

                                = +12 bulunur.

Sıfır sayısının sıfırdan başka(farklı) bir tam sayıya bölümü sıfırdır.

Örnek: 0 : (-5) = 0 bulunur.

Sıfırdan farklı bir tam sayının sıfıra bölümü tanımsızdır.

Örnek: (-7) : 0 = Tanımsızdır.

Soru: Toprak yüzeyinden 12 metre aşağıdaki madene inmek isteyen bir madenci, her 2 metrede bir kez güvenlik tuşuna basmak zorundadır. Madencinin madene ulaştığında toplam kaç kez güvenlik tuşuna bastığını bulalım.

Çözüm:

Maden, toprak yüzeyinin 12 metre altındadır. Toprak yüzeyi 0 ile gösterilirse madenin derinliği -12 ile ifade edilir. Madenci aşağıya inerken her 2 metre derinlikte tuşa basmak zorundadır. Bu durum -2 ile gösterilir. Madencinin güvenlik tuşuna basma sayısı (-12) : (-2) işlemi ile bulunur.

Negatif bir tam sayının negatif bir tam sayıya bölümü pozitif olduğundan (-12) : (-2) = +6 olarak bulunur.

Bu durumda madenci madene ulaştığında toplam 6 kez güvenlik tuşuna basmıştır.

Bir cevap yazın