8. Sınıf Rasyonel Sayıların ve Ondalık Sayıların Kuvvetleri

Rasyonel Sayıların Kuvvetini Bulma

Rasyonel sayıların kuvvetleri hesaplanırken taban üsteki sayı kadar çarpım şeklinde yazılır ve daha sonra çapma işlemi yapılır.

Örnek: (2/5)3 sonucunu bulalım.

Sayının üssü 3 olduğu için

(2/5)3 = (2/5).(2/5).(2/5)

            = (2.2.2)/(5.5.5)

            = 8/125 bulunur.

2.Yol: (2/5)3 = (23/53)

                       = 8/125 bulunur.

Rasyonel Sayıların ve Ondalıklı Sayıların Tekrarlı Çarpımının Üslü Gösterimi

Rasyonel sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımı üslü şekilde yazılabilir. Sayı kaç kez çarpım olarak yazıldıysa üsse bu sayı yazılır.

Örnek: (-1/3).(-1/3).(-1/3).(-1/3)   üslü sayı olarak yazıp değerini bulalım.

(-1/3).(-1/3).(-1/3).(-1/3) = (-1/3)4

                                             = (-1)4 / (3)4

                                             = 1/81 bulunur.

Örnek: (0,6).(0,6).(0,6)   üslü sayı olarak yazıp değerini bulalım.

 (0,6).(0,6).(0,6) = (0,6)3

                             =  (6/10)3

                             = 63/103

                             = 216/1000

                             = 0,216 bulunur.

Bir cevap yazın