8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Kök-e Yayınları Sayfa 61

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı

Sayfa 61 (Uygulayalım)

1) 200 br2 en az kaç br2 eklenirse bir karesel bölge elde edileceğini bulunuz.

Çözüm: 200 den büyük en küçük olan tam kare sayı 225 olduğundan en az 25 br2 eklenmesi gerekiyor.

2) Aşağıda alanları verilen karelerin bir kenar uzunluklarını bulunuz.

a) A = 36 km2 ise bir kenarı √36 = 6 km dir.

b) A = 625 mm2 ise bir kenarı √625 = 25 mm dir.

c) A = 289 m2 ise bir kenarı √289 = 17 m dir.

d) A = 4900 hm2 ise bir kenarı √4900 = 70 hm dir.

3) 625 m2 lik karesel bölge şeklindeki bahçenin etrafı tel örgü ile çevrilecektir. Bu iş için kaç metre tel örgü kullanılacağını bulunuz.

Çözüm: Karenin bir kenarını bulmamız gerekiyor. √625 = 25 m bulunur. Karenin çevresi 25.4 = 100 olduğundan 100 m tel örgü kullanılacaktır.

6) Üç basamaklı en küçük tam kare sayı ile iki basamaklı en büyük tam kare sayı arasındaki fark kaçtır?

Çözüm:

Üç basamaklı en küçük tam kare sayı = 100

iki basamaklı en büyük tam kare sayı = 81

Aralarındaki fark = 100-81 = 19 bulunur.

Bir cevap yazın