8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Kök-e Yayınları Sayfa 60

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı

Soru: Alanı 1225 br2 olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğu bulunuz.

Çözüm: Karenin tüm kenarları eşittir. Bir kenarına x diyelim. Alanı x2 olur.

Buradan x2 = 1225 olur.

x = √1225 = 35 bulunur.

Soru: Aşağıdaki sayıların kareköklerini bulunuz.

a) 64   b) 169  c) 289  d) 361

Çözüm:

a)√64 = 8  b) √169 = 13  c) √289 = 17  d) √361 = 19 bulunur.

Bir cevap yazın