8.Sınıf Kareköklü Bir Sayıyı a√b Şeklinde Yazma Konu Anlatımı

Karekök İçindeki Bir Sayısı Kök Dışına Çıkarma

Karekök içindeki sayıyı a√b şeklinde yazabilmek için sayı öncelikle birisi tam kare sayı olan iki sayının çarpımı şeklinde yazılır. Daha sonra ise tam kare ola sayı karekökü alınarak ifadenin başına katsayı olarak yazılır. Diğer çarpan ise kökün içinde kalır.

Örnek: √75, √24, 4√54 kareköklü sayıları a√b şeklinde yazalım.

Çözüm:

√75 sayısı için

75 = 25.3 şeklinde yazarız. Burada 25 sayısı tam kare bir sayı olduğu için kök dışına çıkacak

√75 = √25.3 (25 sayısının karekökü √25 = 5 tir.)

       = 5√3 olur.

√24 sayısı için:

24 = 4.6 şeklinde yazarız. Burada 4 sayısı tam kare sayı olduğu için kök dışına çıkacak.

√24 = √4.6 (4 sayısının karekökü √4 = 2 dir.)

       = 2√6 olur.

4√54 sayısı için:

54 = 9.6 şeklinde yazarız. Burada 9 sayısı tam kare sayı olduğu için kök dışına çıkacak.

  √54 = √9.6 (9 sayısının karekökü √9 = 3 tür.)

4√54 = 4.3√6

         = 12√6 olur.

Sıra Sizde: Aşağıda verilen kareköklü sayıları a√b şeklinde yazınız.

1)√20  2)√72  3)√48  4)√90

Bir cevap yazın