8.Sınıf Karekök Dışındaki Bir Sayıyı Kök İçine Alma

 

Karekök Dışındaki Bir Sayıyı Kök İçine Alma, a√b şeklindeki bir ifade a sayısını karekök içine almak için önce a nın karesi alınır. Sonra ise elde edilen sayı karekök içine çarpım şeklinde yazılır.

a ≥ 0 olmak üzere, a√b = √a2b dir.

Örnek: 3√6 ve -4√2 sayılarında kök dışında verilen sayıları kök içine alınız.

Çözüm:

3√6 = √32.6

       = √9.6

       =√54

-4√2 sayısı için

-4√2 = – √42.2 (burada – sayının başında kalır, kök içine alınmaz.)

        = – √16.2

        = – √32 olur.

Sıra Sizde: Aşağıda verilen kareköklü sayılardaki sayıları kök içine alınız.

a) 3√5   b) -2√5   c) 4√7   d) -5√5

Bir cevap yazın