8. Sınıf Bilimsel Gösterim

Sayıları 10’ un Farklı Tam Sayı Kuvvetlerini Kullanarak İfade Etme

Örnek: 76800000 sayını 10’ un farklı kuvvetlerini kullanarak iki farklı şekilde yazabiliriz.

76800000 = 768.100000

                   = 768.105 bulunur.

Ya da

76800000 = 768.105

                   = (7,68.100).105

                   = 7,68.102. 105

                   = 7,68.107 şeklinde yazabiliriz.

Bilimsel Gösterim

Bilimsel Gösterim, çok büyük ve çok küçük sayıları göstermek için kullanılan bir standarttır. Bilim adamlarının ilgilendikleri pek çok nicelik ya çok büyük ya da çok küçüktür değerlerdir. Bilimsel gösterimde 10 sayısının kuvvetlerini kullanırız.

|a| (a’ nın mutlak değeri), 1 veya 1’ den büyük, 10’ dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere. Bir sayının a.10n şeklinde gösterimine bilimsel gösterim denir.

Örnek: Türkiye’ de yapılan son nüfus sayımına göre 83 milyon nüfusu bilimsel gösterimle yazalım.

83 000 000 burada 83 000 000, şeklinde düşünebiliriz. Bilimsel gösterim olabilmesi için 83 sayısının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor (1 dahil). Bunun için virgülün 7 basamak sola kayması gerekiyor buradan 10’ un kuvveti de 7 olur.

83 000 000, = 8,3 000 000 = 8,3.107 bulunur.

Örnek: 0,00000256 sayısının bilimsel gösterimini yazalım.

Bilimsel gösterim olarak yazılabilmesi için 0,00000256 virgülü sağa kaydırmalıyız. 0000002,56 olmalıdır.

0000002,56 = 2,56.10-8 bulunur. (0,00000256 sayısının virgülden sonra 8 basamağı olduğu için -8 oldu.)

Bir cevap yazın