5. Sınıf Doğal Sayılar Yeni Nesil Sorular Çözümlü

5. Sınıf Doğal Sayılar Yeni Nesil Sorular Çözümlü, 5.Sınıf’ın ilk konusu olan doğal sayılarla ilgili yeni soru ve çözümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sayfanın en alt bölümünden soruların ve çözümlerin ayrı ayrı pdflerini indirebilirsiniz.

Soru:

Palindromik sayı, sağdan veya soldan okunduğu zaman okunuş yönüyle aynı olan sayılara verilen isimdir.

Örneğin: 24 042 sayısı bir palindrom sayıdır.

E6 75F GH8 sayısı bir palindromik sayı olduğuna göre E-F+G+H kaçtır?

A) 8     B) 12    C) 16     D) 24

Çözüm:

Örnekte verilen 24 042 sayısını incelediğimizde bu sayıyı ters yazdığımızda 24 042 sayısını verdiği için palindromik sayı oluyor.

Soruda verilen E6 75F GH8 sayısı da bir palindromik sayı olarak verildiği için sayıyı tersten yazdığımızda 8H GF5 76E sayısı oluşur, bunu ilk durumundaki haline eşitleyebiliriz.

E6 75F GH8 = 8H GF5 76E olur. Sayılar eşit olduğundan aynı basamakta bulunan sayılar eşittir.

E=8, H=6, G=7, F=5 olur.

E-F+G+H = 8-5+7+6 = 16 bulunur.

Cevap C

Soru:

Fatma Öğretmen 409 873 605 sayısını tahtaya yazarak öğrencilerine bu sayı ile ilgili neler söyleyebileceklerini soruyor. Öğrencilerden bazılarının cevapları aşağıda verilmiştir.

Ali: 8 rakamı binler bölüğündedir.

Yiğit: Basamak değeri en büyük olan rakam 9’dur.

Ayşe: Binler bölüğündeki rakamların toplamı 18’dir.

Pınar: 6 rakamı yüzler bölüğündedir.

Buna göre hangi öğrencilerin cevapları doğrudur?

A) Ayşe ve Ali         B) Ayşe ve Pınar 

C) Ali ve Yiğit         D) Yiğit ve Pınar

Çözüm:

Tahtaya 409 873 605 sayısı yazılmış. İlk önce bölüklerini bulalım.

Birler Bölüğü = 605, Binler Bölüğü = 873, Milyonlar Bölüğü = 409

Öğrencilerin verdiği cevapları inceleyelim.

Ali, 8 rakamı binler bölüğündedir demiş. Binler bölüğü 873 olduğundan doğrudur.

Yiğit, basamak değeri en büyük olan rakam 9 demiş. Basamak değeri en büyük olan rakam milyonlar bölüğündeki yüz milyonlar basamağındaki 4 rakamı olduğundan yanlıştır.

Ayşe: binler bölüğündeki rakamların toplamı 18’dir demiş. Binler bölüğü 873 olduğundan bu bölükteki rakamları toplayarak sonuca ulaşabiliriz. 8+7+3 = 18 olduğundan doğrudur.

Pınar: 6 rakamı yüzler bölüğündedir demiş. Fakat 6 rakamı yüzler basamağındadır. Bölük olarak da birler bölüğünde olduğundan yanlıştır.

Ali ile Ayşe’nin cevapları doğrudur.

Cevap A

Soru:

Hakan Öğretmen derste tahtaya 6845a34, 54029a8 sayılarını yazmış ve a rakamlarının sayı değerlerinin eşit olduğunu söylemiş. Sonra

“a rakamının basamak değerlerinin çarpımının 64000’e eşit olduğu bilgisini vermiş.”

Buna göre a rakamı kaçtır?

A) 1    B) 4    C) 6    D) 8

Çözüm:

6845a34 sayısında bulunan a rakamı yüzler basamağında olduğundan,

a.100 olur.

54029a8 sayısında bulunan a rakamı onlar basamağında olduğundan,

a.10 olur.

a rakamının basamak değerleri çarpımı,

a.100.a.10 = 64000 eşit olur.

a.a = 64 olur. Buradan a rakamı 8 bulunur.

Cevap D

Soru:

Hatice Öğretmen, tahtaya bir sayı yazıyor. Öğrencilerinden bu sayının yüzler ve on binler basamağındaki sayıların yerlerini değiştirmelerini istiyor. Öğrencilerden Aslı, öğretmeninin söylediklerini anlamadığından tahtadaki sayıyı olduğu gibi defterine yazıyor. Hatice Öğretmen, Aslı’nın defterine baktığında doğru işlem yaptığını söylüyor.

Hatice Öğretmen’in tahtaya yazdığı sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 61 645 772  B) 70 544 823   C) 50 662 225   D) 96 045 421

Çözüm:

Soruda anlatılmak istenen, Hatice Öğretmen, yüzler ve on binler basamağındaki sayıların yerlerini değiştirmelerini istiyor ve sonra bu sayıyı kontrol edeceğini söylüyor. Fakat Aslı, öğretmenin söylediğini anlamadığı için tahtadaki sayıyı aynen yazıyor ve öğretmeni bunu doğru olarak kabul ediyor. Bu durumun olabilmesi için yüzler ve on binler basamağındaki sayıların aynı olması gerekiyor.

AB CFE FBH

Bu sayının yüzler basamağında F, on binler basamağında da F olduğundan istenen duruma uyuyor. Şıklarda bu duruma uyan sayıyı bulalım.

D seçeneğindeki 96 045 421 sayısının yüzler basamağında 4 rakamı, on binler basamağında da 4 rakamı olduğundan istenen duruma uyuyor.

Cevap D

5.Sınıf Doğal Sayılar Yeni Nesil Soru

Bir maraton koşusunda Fatih 1., Ümit 2. ve İsmail 3. olmuştur.

Kürsüye çıkan koşucuların soldan sağa doğru forma numaralarının oluşturduğu dokuz basamaklı sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Altı yüz elli dört milyon altı bin yedi yüz dokuz
B) Altı milyon yedi yüz dokuz bin altı yüz elli dört
C) Yedi yüz dokuz milyon altı bin altı yüz elli dört
D) Yedi milyon dokuz yüz altmış beş bin dört yüz altı

Çözüm:

Maraton koşusunda Fatih birinci, Ümit ikinci ve İsmail üçüncü olmuş. Soruda İsmail, Ümit ve Fatih’in forma numaraları verilmiş. Bu forma numaralarını kürsüde gösterilen sırlamalarına göre yazalım.

2.Ümit 654 1. Fatih 006 3. İsmail 709 şeklinde olur.

Oluşan sayıyı yazalım. 654 006 709 sayısı oluşur. Bu sayıda 709 birler bölüğü, 006 binler bölüğü, 654 milyonlar bölüğüdür. Bu sayıyı okurken ilk önce 654 ü okuyoruz sonra bölüğün adını söylüyoruz, sonra 006’yı okuruz bölüğün adını söylüyoruz, son olarak 709’u okuyup bölüğün adını söylemiyoruz. Sayının okunuşu,

Altı yüz elli dört milyon altı bin yedi yüz dokuz’dur.

Cevap A

5.Sınıf Doğal Sayılar Yeni Nesil Soru

Yukarıdaki abaküste 698 007 745 sayısı gösterilecektir.

Buna göre boş çubuklara toplam kaç tane boncuk
yerleştirilmelidir?

A) 23    B) 20   C) 18    D) 13

Çözüm:

Abaküste 698 007 745 sayısı gösterilmek isteniyor. Abaküste toplam 9 çubuk var. Çubukları üçer üçer ayırarak bölükler gibi düşünmeliyiz.

En sağdaki 3 çubukta 745 sayısı yazması gerekiyor. Bunu yazabilmek için soldaki çubukta 7, sağdaki çubukta 5 boncuk olması gerekiyor. Birler bölüğüne 7+5 = 12 tane boncuk yerleştirilmesi gerekiyor.

Ortadaki 3 çubukta 007 sayısı yazması gerekiyor. Burada sadece sadece sağdaki çubukta boncuk olması gerektiği için boncuk yerleştirmemiz gerekmiyor.

En soldaki 3 çubukta 698 sayısı yazması gerekiyor. Bunu yazabilmek için en sağdaki boş çubukta 8 tane boncuk olması gerekiyor. Milyonlar bölüğüne 8 tane boncuk yerleştirilmesi gerekiyor.

Toplam yerleştirilmesi gereken boncuk,

8+0+0+7+5 = 20 tanedir.

Cevap B

Soru:

144 yolcu ile sefere çıkan bir trenden, her bir istasyonda 12 yolcu inip 5 yolcu biniyor.

Yolculuk boyunca 8 adet istasyondan geçip varış noktasına ulaşan bu tren, kaç adet yolcu ile varış noktasına ulaşmış olur?

A) 109     B) 102     C) 95      D) 88

Çözüm:

Her bir istasyonda 12 yolcu inip 5 yolcu biniyor. İnen yolcu sayısı fazla olduğu için her seferinde 7 yolcu azalacak.

Başlangıçta 144 yolcu var.

1.istasyona geldiğinde 144-7 = 137 yolcu kalır

137, 130, 123, 116, 109, 102, 95, 88

8. istasyonda trende 88 yolcu kalır.

Tren varış noktasına 88 yolcu ile ulaşmış olur.

Cevap D

Soru:

Hasan aldığı romanı okumaya başlıyor. İlk gün 128 sayfa kitap okuyor. Daha sonraki günlerde bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının yarısı kadar okuyarak kitabı toplam 5 günde bitiriyor.

Buna göre Hasan’ın okuduğu roman kaç sayfadır?

A) 248       B) 252      C) 256      D) 262

Çözüm:

Hasan ilk 128 sayfa kitap okuyor. Sonraki günlerde bir önceki günün yarası kadar okuduğundan,

128, 64, 32, 16, 8

Şeklinde devam eder ve 5.gün 8 sayfa kitap okuyor ve kitap bitiyor. Burada yarısı kadar okuduğundan ikiye bölerek okuduğu sayfayı bulabiliriz.

Toplam okuduğu sayfa 128+64+32+16+8 = 248 bulunur.

Cevap A

Soru

0,1,2,4,5,6,7,8,9 rakamları veriliyor. Bu rakamların her biri birer defa kullanılarak yazılabilecek 8 basamaklı en küçük doğal sayının binler bölüğü aşağıdakilerden hangisidir.

A) 789     B) 457     C) 245     D) 102

Çözüm:

Bizden istenen 8 basamaklı sayı olduğundan, 3 basamağı birler bölüğü, 3 basamağı binler bölüğü, 2 basamağı milyonlar bölüğü olur.

Yazılabilecek en küçük sayıyı yazmamız isteniyor. Milyonlar bölüğünden başlayalım.

En başa 0 rakamı gelmez, gelirse sayımız 7 basamaklı olur ve istenen basamak sayısından az olur. 0’dan sonraki en küçük sayımız 1 olduğundan 1’i yazarız. 1’den sonra 0’ı yazabiliriz. Sonrasında kalan rakamları küçükten büyüğe yazmaya devam ederiz.

10 245 789 sayısı yazılabilecek en küçük sayıdır.

Bu sayının binler bölüğü 245’tir.

Cevap C

Soru:

“542 673 941” sayısının yüz milyonlar basamağındaki rakam 3 artırılır, binler basamağındaki rakam 2 azaltılır, yüzler basamağındaki rakam 1 azaltılırsa aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilir?

A) 842 671 940       B) 842 671 841

C) 842 473 841       D) 545 671 841

Çözüm: 

Yüz milyonlar basamağındaki rakam 5’tir. 5’i 3 artırırsak 5+3 = 8 olur.

Binler basamağındaki rakam 3’tür. 3’ü 2 azaltırsak 3-2 = 1 olur.

Yüzler basamağındaki rakam 9’dur. 9’u 1 azaltırsak 9 – 1 = 8 olur.

Bunun sonucunda oluşan sayımız, 842 671 841 olur.

Cevap B

5. Sınıf Doğal Sayılar Yeni Nesil Sorular Çözümleri pdf olarak aşağıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın