2021 LGS Sonuçları ile Birlikte Açıklanan Merkezi Sınav Raporu

Sınava Katılım

LGS 2021 Merkezi Sınava 2020-2021 eğitim-öğretim yılında sekizinci sınıfta eğitime devam eden 1.243.830 öğrencinin tamamının başvurusu otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. 2020 yılına benzer şekilde, salgın döneminde gerçekleştirilmesine rağmen Merkezi Sınava katılımın yüksek olduğu belirlenmiştir. Sınav başvurusu otomatik olarak yapılan 1.243.830 öğrenciden 1.038.492’si (%83,49) sınava katılmıştır.

2021 Merkezi Sınav İstatistikleri

Merkezi Sınava katılan öğrencilerin sınavda bulunan sayısal ve sözel bölümlere ait alt testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamaları ve standart sapma değerleri Tablo’da gösterilmiştir.

Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Doğru Cevap Sayısı Ortalaması

Akademik başarıyı belirlemeyi amaçlayan ulusal ve uluslararası uygulamalardan elde edilen sonuçlar çeşitli demografik değişkenlere göre analiz edilmekte ve öğrenci grupları arasındaki olası farklılıklar incelenmektedir. Bu kapsamda farklı cinsiyet gruplarındaki öğrencilerin sınav performanslarını karşılaştırmak üzere alt testlere göre doğru cevap sayısı ortalamaları Grafik 1’de verilmiştir.

Merkezi Sınav Puanı Dağılımı

2021 Merkezi Sınava katılan 1.038.492 öğrenci bulunmaktadır. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 97’dir. Bu öğrencilerin 36 farklı ilde bulunduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin 2021 Merkezi Sınavda elde ettikleri merkezi sınav puanları dağılımı Grafik 8’de verilmiştir. Grafik 8’de görüldüğü gibi öğrencilerin merkezi sınav puanları sağa çarpık bir dağılım göstermektedir. Ortalaması 268,35 ve standart sapması 66,88 olarak hesaplanan dağılımda öğrencilerin %5,61’i 400-500 puan aralığında bulunmaktadır. 300-399 puan aralığında ise öğrencilerin %21,52’si yer almaktadır. Merkezi sınav puanı dağılımında öğrencilerin en yoğun (%62,17) bulunduğu aralığın 200-299 olduğu görülmektedir.

Bu tabloyu değerlendirdiğimizde sınava giren öğrenci sayısı 1 038 492 olarak açıklandı. Bu öğrencilerin %5,61 i 400 puanı geçmiş. Yaklaşık olarak 400 puanı geçen öğrenci sayısı 58 259 olarak bulunur. Bu yıl nitelikli liselerin kontenjanı 174 bin 160 olarak açıklanmıştı. Bu durumda 400 puandan düşük alan 155 901 öğrenci de liseye yerleşebilecek.

Bu raporun tamamını buraya tıklayıp indirerek okuyabilirsiniz.

MEB 2021 Lgs tercihlerinde kullanılacak Merkezi ve Yerel Tercih Rehberini Açıkladı

 

Bir cevap yazın