2021 LGS Aralık Ayı Örnek Sorular ve Çözümler

2021 LGS Aralık ayı örnek sorular 8.sınıflar için MEB tarafından yayımlandı. Sayısal Bölüm, Sözel Bölümü pdf oalrak aşağıdan indirebilirsiniz. Matematik çözümlerini de pdf olarak indirebilirsiniz.

1. 50 katlı bir iş yerinde, 2’den 10’a kadar numaralandırılmış 9 tane asansör vardır.

Bu asansörlerin her biri zemin kat hariç, kat numarası asansör numarasının pozitif tam sayı katı olan katlarda durmamaktadır.

Örneğin, 9 numaralı asansör kat numarası 9, 18, 27, 36, 45 olan katlarda durmamaktadır.

Onur ve Erdem bu işyerinin farklı katlarında çalışmaktadırlar. Onur’un çalıştığı katta duran asansör sayısından daha fazladır.

Erdem’in çalıştığı katın kat numarası 30 olduğuna göre Onur’un çalıştığı katın kat numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 48       B) 42        C) 36        D) 24

Çözüm:

Erdem’in çalıştığı kat numarası 30 olduğundan, 30’un çarpanlarını düşüneceğiz ve 2 ile 10 arasında olanları.

Bunlar 2, 3, 5, 6, 10 numaralı asansör 30. Katta durmayacak. Bunların dışındaki 4, 7, 8, 9 duracak. Erdem’in katında 4 asansör duruyor.

Onur’un katında daha fazla durması gerekiyor. O > 4 olmalı. Şıklardan gidebiliriz.

A için, 48’in çarpanlarını düşünelim. 2, 3, 4, 6, 8 durmaz. 5, 7, 9, 10 durmaz. 4 tane asansör duruyor. 4’ten büyük olması gerektiği için yanlış.

B için, 42’nin çarpanlarını düşünelim. 2, 3, 6, 7 durmaz. 4, 5, 8, 9, 10 durmaz. 5 tane asansör duruyor 5 > 4 olduğundan doğrudur.

Cevap B

2. Aşağıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki bir iş yerine ait kat planı verilmiştir. Bu kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları gösterilmiştir.

Bu iş yerindeki dikdörtgen biçimindeki bölümlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır.

Buna göre planda alanları verilmeyen arşiv ve mutfak bölümlerinin alanları toplamı en az kaç metrekaredir?

A) 12      B) 18      C) 21      D) 24 

Çözüm:

Yönetici Odası ve Çalışma Ofislerinin En büyük çarpanı alarak Mutfağın bir kenarını buluruz. Alan en az olması için büyük olanı alıyoruz.

30 = 5.6,    35 = 5.7

En büyük 5 olduğu için 5’i alırız.

Koridorun çarpanlarını bulmak için uzun kenarı üzerinden gidebiliriz. Yönetici odası ve çalışma ofisi olduğundan 6+7 = 13’ten daha büyük olmalı.

32 = 2.16 olduğundan uzun kenarı 16 alabiliriz

Mutfağın kısa kenarı = 16-13 = 3 olur.

Mutfak Alanı = 3.5 = 15

Toplantı odası ile Kütüphanenin ortak kenarları 21 ile 24’ün ortak çarpanı olan 3 olur.

Toplantı odası uzun kenar = 8

Kütüphane uzun kenar = 7 olur.

Koridor = 8 + 7 + arşiv

16 = 15 + arşiv

Arşiv kısa kenar 1 olur.

Arşiv alanı = 1.3 = 3

Sorulan Toplam Alan 15 + 3 = 18

Cevap B

3. Sadece 1’e ve kendisine bölünebilen 1’den büyük doğal sayılara asal sayı denir. 1’den başka ortak çarpanı(böleni) olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir.

2 raflı bir dolabın her rafına yirmi tane klasör konup her klasöre aşağıdaki gibi birer etiket numarası verilmiştir.

Ece ve Melis bu dolaptan birer tane klasör almışlardır. Aldıkları bu klasörün etiket numaraları, iki tane asal çarpanı olan aralarında asal doğal sayılardır.

Buna göre bu iki klasörün etiket numaraları arasındaki fark en çok kaçtır?

A) 38         B) 37        C) 33         D) 31

Çözüm:

2 tane asal çarpanı olmasını istemiş bundan dolayı asal sayıları eleyebiliriz. 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 47

Tam kare olan sayıların bir tane asal çarpanı olduğundan eleyebiliriz. 16, 25, 36, 49

İki klasörün etiket numaraları farkı en çok olan sorulduğu için en büyük ile en küçük olacak şekilde alırız.

Büyük olarak 46’yı alırız. 50 ve 48’i aldığımızda aralarında asal sağlaması için aradaki fark küçülüyor.

46’nın asal çarpanları 2 ve 23’tür. Küçük olan etiket numarasını arasında asal olacak şekilde seçiyoruz. 15 = 3.5 olduğundan arasında asaldır.

46 – 15 = 31 buluruz.

Cevap D

4.  A ve B marka Ayçiçek yağları aşağıda verilen şişeler içerisinde satılmaktadır.

Bir markette bu Ayçiçek yağlarının birer şişelerinin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit tam sayılardır.

Bu marketin 05.10.2020 tarihinde A marka Ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir 252 TL, B marka Ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir ise 198 TL’dir.

Bu markette 05.10.2020 tarihinde satılan B marka Ayçiçek yağı miktarı, A marka Ayçiçek yağı miktarından en az kaç litre daha fazladır?

A) 0,5        B) 1        C) 1,5           D) 2

Çözüm:

Bilgi: Ayçiçek yağlarının birer şişelerinin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit tam sayıdır.

İki ürünün satış fiyatı 252 ile 198’i tam olarak bölüyor.

B marka Ayçiçek yağ miktarı, A marka Ayçiçek yağı miktarından en az kaç litre daha fazla dediği için ürünlerin fiyatını fazla seçmemiz gerekiyor.

Ebob(252,198) = 2.3.3 = 18 TL satış fiyatıdır.

A markasından 252 : 18 = 14 tane satılmış. 1 tanesi 1,5 litre olduğundan 14.(1,5) = 21 litre

B markasından 198 : 18 = 11 tane satılmış. 1 tanesi 2 litre olduğundan 11.2 = 22 litre

Aradaki fark = 22 – 21 = 1 Litre bulunur.

Cevap B

5. Sadece 1’e ve kendisine bölünebilen 1’den büyük doğal sayılara asal sayı denir.

Canan Öğretmen, eylül ayı boyunca tüm derslerini EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır.

Canan Öğretmen bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşittir.

Buna göre Canan Öğretmen eylül ayı boyunca EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden toplam kaç ders yapmıştır?

Canan Öğretmen bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşittir.

Buna göre Canan Öğretmen eylül ayı boyunca EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden toplam kaç ders yapmıştır?

A) 29        B) 30       C) 31       D) 32

Çözüm:

Bilgi: Canan Öğretmen, eylül ayı boyunca tüm derslerini EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır. Bundan dolayı hafta sonlarını sileriz.

Bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının çarpan sayısına eşit olduğundan günlerin asal çarpan sayılarını bulacağız.

2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 23, 25, 29’ün 1 tane asal çarpanı var.

12 tane ders

10, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 28’in 2 tane asal çarpanı var.

8.2 = 16 tane ders

30’un 3 tane asal çarpanı var. 3 tane ders yapmış.

12 + 16 +3 = 31 tane ders yapmıştır.

Cevap C

 6. Bu yaylarda gerçekleşen uzamaların santimetre cinsinden değerleri aralarında asal iki doğal sayıdır.

I. yayın son durumdaki uzunluğu 45 cm olduğuna göre II. yayın son durumdaki uzunluğunun santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 60        B)61      C) 65       D) 68

Çözüm:

Bilgi: Bu yaylarda gerçekleşen uzamaların santimetre cinsinden değeri aralarında asal iki doğal sayı olması gerekiyor.

45 – 25 = 20 cm uzamış. Diğerini şıklardan giderek buluruz.

60 için 60 -35 = 25 olur. 20 ile 25 arasında asal değildir.

61 için 61 – 35 = 26 olur. 20 ile 26 arasında asal değildir.

65 için 65 – 35 = 30 olur 20 ile 30 arasında asal değildir.

68 için 68 – 35 = 33 olur. 20 ile 33 arasında asal olduğundan doğrudur.

Cevap D

 

Çözüm:

Rafın uzunluğu 90 ile 60’ın ortak katı olması gerekiyor ve 10 metreden az olması gerekiyor. Uzunluklarının cinsi aynı olması için 10 m = 1000 cm diye yazabiliriz.

Ekok (60,90) = 180’dir. 180’nin katlarını düşüneceğiz. 5 katını alırsak 5. 180 = 900 olur ve 1000’den küçük olur.

Lastik = 900 : 90 = 10 tane vardır.

Jant = 900 : 60 = 15 tane vardır.

Aradaki fark = 15 – 10 = 5’tir.

Cevap B

8. 1’den başka ortak çarpanı(böleni) olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir.

Aşağıda 9 eş kareden oluşan bir tablo verilmiştir.

Bu tablodaki sarı renkli karelere birer doğal sayı yazıldıktan sonra;

Mavi renkli karelerin her birine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerde yazan doğal sayılar ile aralarında asal ve iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayı,

Kırmızı renkli kareye ise mavi renkli karelere yazılan doğal sayıların toplamı yazılacaktır.

Buna göre sarı renkli karelere yukarıdaki sayıların yazılması durumunda kırmızı renkli kareye yazılması gereken doğal sayı kaçtır?

A) 219           B)234          C)250           D)284

Çözüm:

32’nın asal çarpanı 2

45’in asal çarpanı 3 ve 5 olduğundan,

32 ile 45 arasına 2, 3, 5 çarpanı olmayan bir sayı yazmalıyız. Ayrıca 2 tane asal çarpan ve en küçük olacak bunlar 7 ve 11’dir. Buradan 7.11 = 77 olur.

66’nın asal çarpanları 2, 3, 11’dir.

32 ile 66 arasına 2, 3, 11 olmayan en küçük 2 asal çarpan 5 ile 7’yi yazarız. Buradan 5.7 = 35 olur.

91’in asal çarpanları 7 ve 13 olduğundan,

45 ile 91 arasına 3, 5, 7, 13 olmayan en küçük 2 asal çarpan 2 ile 11’i yazarız. Buradan 2.11 = 22 olur.

66 ile 91 arasına 2, 3, 7, 11, 13 olmayan en küçük 2 asal çarpan 5 ile 17’yi yazarız. 5.17 = 85 olur

Kırmızıya mavi renklerin toplamını yazıyoruz.

77+35+22+85 =219 bulunur.

Cevap A

Çözüm:

Soruda verilen örneği incelediğimizde 180’nin asal çarpanlarını bulmuş asal çarpana karşılık gelen birim fiyatları toplayarak satış fiyatını bulmuş.

270 ve 300 asal çarpanlarını bulacağız.

270 = 2.3.3.3.5 bulunur. Ürün kodlarına karşılık gelen birim fiyatları toplayarak yazalım.

1+3+3+3+2 = 12 TL

300 = 2.2.3.5.5 bulunur. Ürün kodlarına karşılık gelen birim fiyatları toplayarak yazalım.

1+1+3+2+2 = 9 TL

İkisinin toplamını soruyor

12 + 9 = 21 TL bulunur.

Cevap A

10. Aşağıdaki bir teknoloji mağazasında satılan iki farklı marka cep telefonunun Ekim ayı boyunca geçerli olan maliyet ve satış fiyatları verilmiştir.

Bu mağazanın Ekim ayı boyunca A marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kar, B marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kara eşit olmuştur.

Buna göre bu mağazada Ekim ayı boyunca satılan A ve B marka cep telefonlarının toplam sayısı en az kaçtır?

A) 5           B) 7          C) 9          D) 11

Çözüm:

Bilgi: Ekim ayı boyunca A marka cep telefonlarının satışından elde ettiği kar, B marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kara eşitmiş.

A marka cep telefonu kar = 6000-4800 = 1200

B marka cep telefonu kar = 6700-5200 = 1500

Burada 12 ile 15’in ekokunu bulmalıyız sondaki iki sıfırı almadan yapıyoruz.

Ekok(12,15) = 60 olduğundan dahil etmediğimiz sıfırları ekleriz.

A ve B marka telefonlardan 6000 TL kar elde ediyor.

A marka telefon 6000/1200 = 5 tane satılmış

B marka telefon 6000/1500 = 4 tane satılmış

Toplamda 5+4 = 9 tane cep telefonu satılmış.

Cevap C

Bir cevap yazın